Projektszabályzat

A megrendeléssel elfogadja az alábbi szabályzatban foglaltakat.

Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), – a továbbiakban: szolgáltató –, mint projektért felelős koordinátor az alábbi feltételekkel vállalja CMS alapú weboldalak (továbbiakban projekt) készítését, felújítását és karbantartását.

Az alábbi projektszabályzat elősegíti a munkafolyamat gyors befejezését, a projektek hatékony lefutását és az esetleges adathiány miatt fellépő késés elkerülését.

A projektszabályzat időbeli hatálya

A jelen projektszabályzat 2019. december 20. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.saturnstudio.hu alatt (a továbbiakban: URL).

A projektszabályzat – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. A projektszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Vállalkozási Szerződésekre.

Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen projektszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek minden pontját.

A Szolgáltató jogosult a jelen projektszabályzatot  egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire az projektszabályzat hatálya kiterjed, a módosult projektszabályzatról való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult projektszabályzattal kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult projektszabályzat kapcsán nem jön létre akár a Vállalkozási Szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a Vállalkozási Szerződést felmondani.

A projektszabályzat módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt a projektszabályzat módosításáról, a Megrendelőnek a Vállalkozási Szerződésben rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult projektszabályzat a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult projektszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott szabályzatok hatályukat vesztik.

1. Új megrendelés feltételei

1.1./ Szolgáltató csak a vele szerződésben álló partnercég által kezelt és felügyelt szervereken jogosult új projekt elindítására. Amennyiben megrendelő már rendelkezik tárhellyel úgy azt lemondja és Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég által biztosított tárhely szolgáltatást veszi igénybe.

1.2./ Amennyiben megrendelő már rendelkezik domain névvel úgy azt köteles átirányítani Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég által kezelt szerver névszervereire vagy ha úgy látja hatékonynak megbízhatja Szolgáltatót a domain átregisztrációjával, hogy domain neve és tárhelye egy helyen legyen kezelhető.

Átirányításra szolgáló névszerverek adatai:

Névszerver 1: NS1.TARHELYKOZPONT.HU
Névszerver 2: NS2.TARHELYKOZPONT.HU

1.3./ Szolgáltató megrendelő részére a projekt sikeres elvégzéséhez és befejezéséhez szükséges minden információt közöl megrendelő elektronikus levelezési (e-mail) címére küldött összefoglaló tájékoztatóban. 

1.4./ Megrendelő köteles az 1.3. pontban említett összefoglaló tájékoztató alapján minden szükséges adatot fejlesztő részére átadni, mely a projekt befejezéséhez elengedhetetlen. Szolgáltató az 1.3. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban csak a projekthez szükséges adatokat kéri be.

1.5./ Megrendelő a megrendelés napján – maximum 8 napon belül – munkadíj előlegfizetésre köteles. A munkadíj előleg tartalmazza a projekthez elengedhetetlen licenszelt szoftverek éves díját.

2. Felújítással kapcsolatos megrendelés feltételei

2.1./ Szolgáltató csak vele szerződésben álló partnercég által kezelt és felügyelt szervereken jogosult projekt elvégzésére. Minden meglévő CMS alapú honlap, melynek felújítása a projekt célja teljesen újraépítésre kerül a megrendelő által megadott paraméterek szerint. A CMS projekt elkészítését követően a meglévő domain átirányításra kerül az 1.2. pontban meghatározott feltételek szerint. A projekt lezárását követően megrendelő lemondhatja régi tárhelyét, mellyel régi adatai elvesznek – kivéve ha biztonsági mentés előzi meg a szolgáltatás lemondását. A biztonsági mentés létrehozása a megrendelő feladata.

2.2./ Szolgáltató megrendelő részére a projekt sikeres elvégzéséhez és befejezéséhez szükséges minden információt közöl megrendelő elektronikus levelezési (e-mail) címére küldött összefoglaló tájékoztatóban. 

2.3./ Megrendelő köteles az 2.2. pontban említett összefoglaló tájékoztató alapján minden szükséges adatot Szolgáltató részére átadni, mely a projekt befejezéséhez elengedhetetlen. Szolgáltató az 2.2. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban csak a projekthez szükséges adatokat kéri be.

2.4./ Megrendelő a megrendelés napján – maximum 8 napon belül munkadíj előlegfizetésre köteles. A munkadíj előleg tartalmazza a projekthez elengedhetetlen licenszelt szoftverek éves díját.

3. CMS alapú honlapok tartalomkezelése, felügyelete, szöveges és vizuális tartalmának frissítése

3.1./ Szolgáltató megrendelő kérésére vállalja honlapok tartalmának kezelését, rendszergazdai feladatok elvégzését, CMS alapú weboldalak felügyeletét. A szolgáltatás havidíj ellenében vehető igénybe. A havidíjas rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatások árait a “Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó díjszabások” szekcióban tekintheti meg.

3.2./ Szolgáltató csak akkor köteles vállalni honlapok felügyeletét vagy tartalmának kezelését ha az Szolgáltatóval szerződésben álló partnercég szerverén van elhelyezve és Szolgáltató készítette el azt.

4. Webáruházak, ingatlan adatbázisok, hirdetési és egyéb komplex felépítésű rendszerek készítése

4.1./ Szolgáltató a szekció címében feltüntetett rendszerek elkészítése esetén nem vállalja az alábbiakat:

 • Webáruház termékeinek feltöltését
 • Ingatlanok feltöltését
 • Fiktív hirdetések megjelenítését, feltöltését
 • Más tulajdonában álló weboldal tartalmának másolását.

5. Késedelmes fizetés

5.1./ Megrendelő köteles a megrendelés napján és a projekt lezárásának napján – esetenként köztes időszakban – kiküldött díjbekérő fizetési határidejét betartani. Amennyiben megrendelő késik a projekt munkadíj előlegének, rész munkadíjnak vagy projekt lezárásának díjának megfizetésével, úgy Szolgáltató a díjbekérő értékének 25%-val (huszonöt százalékával) megegyező késedelmi díjat ír jóvá a díjbekérőn, melyet megrendelő köteles a szolgáltatás díjával együtt megfizetni. Amennyiben a késedelmi díj nem kerül megfizetésre úgy a honlap elérése korlátozásra, futó projekt esetén a munkavégzés szüneteltetésre kerül. A késedelmi díj megfizetésének határideje a díjbekérő lejárati dátumától számított 8 nap.

5.2./ Ha megrendelő nem fizeti meg a munkadíj előleget és a késedelmes fizetésért felszámított késedelmi díjat a projekt nem kerül elindításra és a megrendelés törlésre kerül. Szolgáltató törölt megrendelés esetén új megrendelést nem vesz fel szóban forgó megrendelőtől.

5.3./ Ha megrendelő nem fizeti meg a projekt lezárásának napján kiküldött díjbekérőn feltüntetett munkadíjat – esetenként köztes időszakban rész munkadíjat – és az esetleges késedelemért felszámított késedelmi díjat úgy 8 nap türelmi időt követően Szolgáltató fizetési meghagyási eljárást indít megrendelő felé. Ha a fizetési meghagyási eljárásra sem érkezik válasz Szolgáltató jogosult bírósági úton behajtani a tartozást és a honlapot törölni.

5.4./ A késedelmi díj fizetési kötelezettség vonatkozik rendszeresen megújuló és egyszeri, óradíjas szolgáltatásokra egyaránt.

6. Projekt lezárása

6.1./ Projekt lezárásának definíciója:

Projekt lezárása abban az esetben történik ha:

 • sikeres lezárásra kerül sor, mely azt jelenti, hogy minden szöveges és vizuális tartalmi elem átadásra és elhelyezésre kerül a honlapon
 • a honlap technikailag elkészül és bevételszerzésre alkalmassá válik, viszont a meghatározott elkészítési időt túllépjük késedelmes tartalombeküldés miatt. Ebben az esetben a hiányzó tartalmat megrendelő helyezi el honlapján. Bővebben a 6.4 pontban részletezzük
 • megrendelő 7 (hét) napot meghaladó időtartamra előzetes egyeztetés nélkül elérhetetlenné válik az általa megadott elérhetőségek bármelyikén, mellyel akadályozza vagy lehetetlenné teszi a további munkavégzést
 • megrendelő szerzői jogokat, szellemi tulajdont sértő vagy egyéb mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogsértő tartalmat kíván feltöltetni a honlapra. Ebben az esetben a szerződés azonnali megszüntetése lép érvénybe. Szerződésmegszüntetés esetén megrendelő köteles kifizetni Szolgáltatónak az elvégzett munka arányosan felszámított költségeit

 

6.1./ Sikeres projekt lezárását követően Szolgáltató kiküldi megrendelő részére a CMS weboldalhoz tartozó hozzáférési adatokat, valamint támogatási dokumentációt a tartalomfrissítés megkönnyítéséhez. Amennyiben megrendelő úgy érzi a dokumentáció számára nem érthető vagy kevesli a benne foglalt információkat úgy megrendelőnek lehetősége van Szolgáltató által összeállított részletes oktatóanyag igénybevételére, melynek díja egyszeri 11790 (tizenegyezer-hétszázkilencven) forint. Az oktatóanyag tartalmazza a honlap minden funkciójának ismertetőjét, funkciólistát, videó segédanyagokat, PDF dokumentációkat. Szolgáltató folyamatosan frissíti az oktatóanyag tartalmát, mely segítségére lesz megrendelőnek a bevezetett újdonságok, frissítések kezelésében.

6.2./ Projekt lezárását követően megrendelő kérheti Szolgáltató segítségét a CMS alapú honlap tartalmának kezelésében, módosításában. A támogatási szolgáltatás igényelhető óradíj alapon és a 3. pontban leírt havidíjas szolgáltatás keretében. Amennyiben megrendelő egyszeri módosítást kér úgy a felszámított óradíj 3150 (háromezer-százötven) forint / óra. Óradíjas rendszergazdai szolgáltatás esetén minden megkezdett óra teljes díja megfizetendő. Új honlap elkészítése esetén óradíjas számlázásra nincs lehetőség.

6.3./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi díj megfizetési kötelezettség ezen szolgáltatásokra is érvényes.

6.4./ Amennyiben megrendelő tartalombeküldési kötelezettségének nem tesz eleget és elektronikus levelezési címére küldött tartalombekérő e-mailre nem válaszol vagy a megrendelő elérhetetlenné válik, úgy 7 (hét) nap elteltével a projekt automatikus lezárásra kerül és a fennmaradó munkadíj részarányosan számlázásra kerül. Késedelmes fizetés esetén ebben az esetben is késedelmi díj kerül felszámolásra az 5.1. pontban foglaltak alapján, továbbá 8 (nyolc) nap türelmi időt követően a honlap zárolásra kerül.

 

7. Jogi dokumentációk

7.1./ Megrendelő köteles Szolgáltató részére a projekt lezárása előtt biztosítani a honlaphoz szükséges jogi dokumentációkat. Ezen dokumentációk honlaptípusonként eltérnek. Szolgáltató tájékoztatja megrendelőt az 1.2. pontban megjelölt összefoglaló tájékoztatóban, hogy milyen jellegű dokumentációkra van szükség.

A leggyakoribb lehetőségek:

 • Üzleti bemutatkozó honlap esetén: adatkezelési tájékoztató, süti nyilatkozat
 • Webáruház esetén: általános felhasználási feltételek, adatkezelési tájékoztató, süti nyilatkozat, szállítási és fizetési információk.
 
7.2./ Amennyiben megrendelő a 7.1. pontban említett dokumentációkat nem küldi meg Szolgáltató részére, hogy azt elhelyezze a készülő honlapon úgy Szolgáltató felelősséget nem vállal azok hiányáért.

8. Felelősség kizárása

8.1./ Szolgáltató nem tehető felelőssé tartalomhiány miatt fennálló késlekedésért és az ebből esetlegesen felmerülő károkért. Szolgáltató minden a projekt lezárásához szükséges információt bekér a munkafolyamat legelején.

8.2./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a megrendelő által küldött tartalom egyediségéért, hitelességéért, esetlegesen más tulajdonában álló honlapról másolt tartalomért.

8.3./ Szolgáltató nem tehető felelőssé projekt lezárását és a honlap átadását követően észlelt hibákért. Megrendelő átvétel előtt átnézte a honlapot és annak jellegét, működését, design elemeit elfogadva vette át Szolgáltatótól. Hibák észlelése esetén Szolgáltató a 6.2. pontban meghatározott óradíjas rendszergazdai szolgáltatás keretében vállalja azok kijavítását – amennyiben megrendelő nem kérte a havidíjas tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatást honlapja mellé.

8.4./ Szolgáltató nem tehető felelőssé tárhely szolgáltatás szünetelése, akadozása esetén mivel Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott kereteken belül viszonteladóként dolgozik így ez harmadik fél által okozott hibának minősül.

8.5./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a honlap felépítése során használt bővítmények, szoftverek frissítése során felmerülő hibákért mivel azokat nem ő fejleszti. Amennyiben a honlap működésében fennakadás áll fenn egy hibás frissítés telepítését követően (a bővítmények rendszerint automatikusan frissülnek), úgy Szolgáltató a 6.2. pontban foglaltak alapján óradíjas rendszergazdai szolgáltatás keretében hárítja el a hibát, melyet megrendelő az erre a célra fenntartott csatornát használva jelent hibajegyként Szolgáltató részére bejelentkezést követően.

 

9. Feltételek módosítása, projektszabályzat hatályba lépése

9.1./ Jelen projektszabályzat egy időben lép hatályba az Általános Szerződési Feltételekkel a megrendelés napján.

9.2./ Megrendelő köteles minden pontot betartani, amennyiben ez nem történik meg a szerződés felbontása is megtörténhet, mely esetben megrendelő köteles a fennálló költségeket megfizetni.

9.3./ Szolgáltató jogosult jelen projektszabályzat bővítésére, módosítására. A módosításról megrendelőt a megrendeléskor megadott elektronikus levelezési (e-mail) címen értesíti. Módosítás esetén az új szabályzat azonnal életbe lép Átfutási idő nincs  – kivéve ha az értesítési e-mailben másképp nem szerepel.

 

10. Egyéb kiegészítések

10.1./ Szolgáltató nem vállalja honlapok keresőoptimalizálását, google vagy social media platformokon indított hirdetések kezelését, így ezen szolgáltatások nem tartoznak a projekt költségeihez, viszont Szolgáltató javasolhat szakembert aki ezen feladatokat elvégzi. Szolgáltató az ajánlott szakember munkájáért nem vállal felelősséget.

10.2./ Egy projekt elindítását követően megrendelő maximum 3 (három) nagyobb módosítást kérhet. További nagyobb módosítások plusz költséget jelenthetnek megrendelő számára.

Nagyobb módosítások definíciója:

 • teljes menürendszer visszatörlése, újraépítése
 • teljes design átalakítása (színek, alakzatok, vizuális tartalmak törlése és cseréje legalább 3 aloldalon)
 • teljes aloldalak újraépítése
 • szöveges tartalom átfogalmazása, újraírása
 
10.3./ Ha megrendelő a megrendelést és előlegfizetést, valamint az összefoglaló tájékoztatóra válaszként történő tartalombeküldést követően új menüpontokat, funkciókat ad hozzá a honlaphoz (komplex tartalommódosítást kér – új menüpontok létrehozását, bővítmények telepítését kéri) úgy Szolgáltató ezeket a feladatokat mint kiegészítést végez el a honlapon és a projekt lezárását követően kiküldött díjbekérőn “kiegészítő szolgáltatások telepítése” tételként adja hozzá a végösszeghez. Amennyiben a megrendelő által kért kiegészítésekhez licenszes szoftverek szükségesek úgy megrendelő köteles a szoftver díját is megfizetni.

 

10.4./ Havidíjas rendszergazdai szolgáltatás megrendelése esetén megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban felek) között határozott idejű megbízási szerződés jön létre, mely időtartama minimum 6 hónap. A megbízásos szerződés tartalma lentebb érhető el. Amennyiben megrendelő a határozott idejű szerződést lejárta előtt felmondja úgy a fennmaradó időszak díjának 45%-át köteles  egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni. Ha megrendelő nem jelzi fejlesztő felé a megbízás megszüntetési igényét úgy az automatikusan megújul mindaddig míg megrendelő írásos formában le nem mondja azt.

Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztató

Az alábbiakban foglalt szolgáltatások díjszabása 2019 07 15.-től lép érvénybe. A rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatások díját honlaptípushoz és nyelvekhez, valamint a tartalom mennyiségéhez mérten a ráfordítandó munkaórákat figyelembe véve dolgoztuk ki. Esetenként egyedi ajánlatot is adhatunk ki amennyiben ez szükségessé válik, de az esetek többségében a jelen dokumentumban feltüntetett árak a mérvadók. A rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatás kizárólag A MasterHosting által készített WordPress alapú honlapoknál vehető igénybe.

1.1./ A rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatásba beletartozó feladatkörök:

 • Folyamatos készenlét és rendelkezésre állás
 • A honlap folyamatos ellenőrzése monitorozása, működési hibák javítása (amennyiben globálisan tapasztalható és nem ügyféloldali hibáról van szó)
 • A honlapon működő szoftverek, bővítmények frissítése és karbantartása
 • A honlap szöveges tartalmának frissítése
 • A honlap vizuális elemeinek (tartalomhoz kapcsolódó képek és videók) cseréje, frissítése
 • A honlaphoz tartozó tárhely karbantartása
 • A honlaphoz tartozó tárhelyen futó biztonsági mentések ellenőrzése
 • A honlaphoz kapcsolt cloudflare (amennyiben rendelkezésre áll) szolgáltatás monitorozása
 • Spam és vírusvédelem kezelése
 • Fájlveszteségek megelőzése, igény szerint fájlok visszaállítása (kivéve harmadik fél – fő szolgáltató vagy tulajdonos – hibájából adódóan bekövetkezett fájlveszteség esetén)
 • A honlaphoz tartozó SSL tanúsítvány naprakészen tartása

 

1.2./ A rendszergazdai és tartalomkezelési szolgáltatásba NEM tartozó feladatkörök:

 • SEO keresőoptimalizálás
 • Design átépítése (továbbra is óradíjas szolgáltatás)
 • SM és Google szöveges hirdetések kezelése, szerkesztése
 • Videó és fotó alapú hirdetések, promóciós anyagok készítése, kezelése
 • Jogi dokumentumok szerkesztése, elkészítése, kezelése (ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató, stb)
 • Logó, névjegykártya, szórólap készítése, szerkesztése
 • Fogyatkozó webtárhely automatikus megnövelése
 • Megrendelések felvétele, időpontfoglalások, szobafoglalások kezelése
 • Emailek és telefonhívások kezelése
 • PHP vagy más programnyelven történő programozás, programkód módosítás
 • Új licenc-ek vásárlása, telepítése (továbbra is az ügyfél költségét terheli)
 • Új domain nevek regisztrációja (továbbra is az ügyfél költségét terheli)

 

Minden más a CMS szolgáltatásokkal kapcsolatos feltétel fentebb az Általános Szerződési Feltételekben és a projektszabályzatban olvasható. A szolgáltatás díja továbbra is előre fizetendő, viszont a havi számlázási cikluson kívül választható negyedéves, féléves és éves ciklus is. Amennyiben 1 hónapnál hosszabb ciklust választ és idő közben felmondja a szolgáltatást a fennmaradó összeget nem áll módunkban visszatéríteni. A számlázási ciklus módosítása a szolgáltatás lemondásával és újbóli megrendelésével jár a precíz számlázás érdekében. A honlap tartalmának frissítése továbbra is 3 munkanapon belül történik meg – kivéve ha nagy mennyiségű adatról van szó (tíznél több aloldal, 3500 karakternél több szöveg vagy 25 terméknél/ingatlannál több egyidejű frissítése), ebben az esetben a vállalható határidő 5- 10 munkanap.

Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek

A jelen Szerződési Feltételek (a továbbiakban: szerződés) hatálya kiterjed a Boskovits Richárd egyéni vállalkozó (székhely: 5516 Körösladány, Bartók Béla utca 15.; nyilvántartási szám: 52476503; Statisztikai számjel: 68946555-631123109; Adószám: 68946555-1-24), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

valamint a vele szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötő Megrendelőre (a továbbiakban: Megrendelő). A jelen szerződés határozza meg a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó megbízás teljesítése során Megrendelő és Szolgáltató (együtt a továbbiakban: Szerződő felek, vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve a továbbiakban: Szerződő fél) jogait és kötelezettségeit.

A Szerződő felek jelen szerződésben határozzák meg a Szolgáltató által ellátandó feladatokat, a szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltatót megillető díjazás mértékét, esedékességét, a feladatok teljesítésének ütemezését, határidejét. A jelen szerződés rendelkezései alkalmazandók mindazokban a kérdésekben, mely a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozik.

1. A Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződés hatálya

1.1./ A jelen szerződés 2019. december 31. napján került közzétételre a Szolgáltató URL-én vagyis a www.saturnstudio.hu alatt (a továbbiakban: URL).

1.2./ A szerződés – az alábbi kivételektől eltekintve – az URL-en történő közzététellel lép hatályba. A szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján.

1.3./ Megrendelő a megrendeléssel elfogadja jelen Szerződési Feltételek minden pontját.

1.4./ A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani, a módosítást pedig köteles URL-jén közzétenni. A Megrendelő, akire a szerződés hatálya kiterjed, a módosult szerződésről való alábbiak szerinti értesítést követően a Módosult szerződéssel kapcsolatban a Szolgáltató felé észrevételeket tehet. Amennyiben a Szerződő felek között a fenti észrevételek alapján a módosult szerződés kapcsán nem jön létre akár a szerződés módosításával megállapodás, a Megrendelő jogosult az ÁSZF 7.4./ pontjának szabályai szerint a szerződést felmondani.

A szerződés módosítása a módosítást URL-en történő közzétételét követően lép hatálya, feltéve, hogy a Szolgáltató a Megrendelőt az szerződés módosításáról, a Megrendelőnek a megrendelés folyamán rögzített elektronikus értesítési címére (e-mail cím) történő üzenet megküldésével értesített. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult szerződés a Megrendelő tudomásszerzését követően lép hatályba. A módosult szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott szerződési feltételek hatályukat vesztik.

2. Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatás megrendelése

2.1./ Tartalomkezelési és Rendszergazdai  szolgáltatások megrendelésére meglévő ügyfelek jogosultak. Szolgáltató csak a vele szerződésben álló partnercég által kezelt szervereken, illetve az általa készített honlapok kezelését, felügyeletét jogosult elvállalni.

2.2./ Havidíjas Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatás megrendelése esetén megrendelő és Szolgáltató (továbbiakban felek) közt határozott idejű megbízási szerződést jön létre, mely időtartama minimum 6 hónap. A megbízás 6 hónapos idejének lejártát követően a szolgáltatás automatikusan megújul – kivéve ha megrendelő azt a szolgáltatás megújítási időszaka előtt legalább 14 nappal írásban le nem mondja.

2.3./ Amennyiben megrendelő a Tartalomkezelési és Rendszergazdai  szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, úgy az ÁSZF 6.4./ pontjában leírtak szerint 25% késedelmi díj fizetésére köteles.

2.4./ Amennyiben megrendelő a határozott idejű szerződést lejárta előtt felmondja a felek közti megállapodást úgy a fennmaradó időszak díjának 60%-át köteles egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni.

 

3. Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásba beletartozó feladatok

3.1./ A szolgáltatásba tartozó feladatok a Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatóban olvashatók.

3.2./ Amennyiben megrendelő a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatóban olvasható feladatoktól eltérő utasítást ad úgy szolgáltató annak elvégzését megtagadhatja.

 

4. Rendszergazdai és Tartalomkezelési szolgáltatásra vonatkozó megállapodás felmondása

4.1./ Megrendelő bármikor lemondhatja a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatást, akár a 2.2. pontban meghatározott időszak vége előtt is abban az esetben, ha a fennmaradó időszak díjának, a 2.4./ pontban meghatározott részét kötbérként megfizeti az említett pontban lefektetett feltételek szerint.

4.2./ Megrendelő a 2.2./ pontban meghatározott megállapodási időszak lejárta előtt 14 nappal kötbérmentesen lemondhatja a szolgáltatást az említett pontban meghatározottak alapján.

4.3./ Amennyiben szolgáltató mondja fel a megállapodást az ÁSZF vagy Projektszabályzat bármely pontjának megszegéséért, úgy megrendelő köteles a fennmaradó időszak díjának 100%-át egy összegben kötbérként, 8 (nyolc) napos határidővel megfizetni.

 

5. Felelősség kizárása

5.1./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő, megrendelő megbízottja vagy alkalmazottja által ésszerűtlen utasításokból eredő hibákért.

5.2./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő, megrendelő megbízottja vagy alkalmazottja által küldött tartalmak elhelyezéséért. Esetleges szerzői jogokat, szellemi tulajdont vagy bármely mindenkor hatályos jogszabályt sértő tartalomért kizárólag megrendelő felel.

5.3./ Szolgáltató nem tehető felelőssé harmadik személy által fejlesztett és értékesített bővítmények, szoftverek működéséért és az esetleges működési hibákból eredő károkért.

5.4./ Szolgáltató nem tehető felelőssé a viszonteladói szerveren, tulajdonos által végzett módosításokból eredő adatvesztésekért, a honlapon bekövetkezett hibákért és az ebből fakadó esetleges károkért.

5.5./ Szolgáltató nem tehető felelőssé megrendelő alkalmazottja munkavégzésének, idejének hiányából vagy figyelmetlenségéből eredő késedelmes díjfizetésért felszámított késedelmi díjért. Szolgáltató Ezek alapján sem áll el a késedelmi díj megfizetésének lehetőségétől.

6. Egyéb rendelkezések

6.1./ Jelen a Tartalomkezelési és Rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF teljes tartalma és a kiegészítésként szolgáló projektszabályzatban leírtak az irányadóak.

Tartalomkezelési és rendszergazdai szolgáltatásokra vonatkozó díjszabások

EGY NYELVŰ HONLAP

 • 1 - 3 menüpont 5 000 Ft / hó / domain
 • 4 - 6 menüpont 7 500 Ft / hó / domain
 • 7 - 10 menüpont 10 000 Ft / hó / domain
 • 10 - 15 menüpont 12 500 Ft / hó / domain
 • 16 - 20 menüpont 15 000 Ft / hó / domain
 • 21 - 30 menüpont 17 500 Ft / hó / domain
 • 31 - 40 menüpont 20 000 Ft / hó / domain
 • 40 menüpont felett 25 000 Ft / hó / domain

2-3 NYELVŰ HONLAP

 • 1 - 3 menüpont 10 000 Ft / hó / domain
 • 4 - 6 menüpont 12 500 Ft / hó / domain
 • 7 - 10 menüpont 15 000 Ft / hó / domain
 • 10 - 15 menüpont 17 500 Ft / hó / domain
 • 16 - 20 menüpont 20 000 Ft / hó / domain
 • 21 - 30 menüpont 22 500 Ft / hó / domain
 • 31 - 40 menüpont 25 000 Ft / hó / domain
 • 40 menüpont felett 27 500 Ft / hó / domain

4 VAGY TÖBB NYELVŰ HONLAP

 • 1 - 3 menüpont 12 500 Ft / hó / domain
 • 4 - 6 menüpont 15 000 Ft / hó / domain
 • 7 - 10 menüpont 17 500 Ft / hó / domain
 • 10 - 15 menüpont 20 000 Ft / hó / domain
 • 16 - 20 menüpont 22 500 Ft / hó / domain
 • 21 - 30 menüpont 25 000 Ft / hó / domain
 • 31 - 40 menüpont 27 500 Ft / hó / domain

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Saturn Web & Foto Studio®

© 2018 - 2020 - Minden Jog Fenntartva!

Lájkold oldalunkat!

Ha még nem tetted kérjük lájkold oldalunkat!

REGISZTRÁCIÓ

Bejelentkezés

Fotózáson való részvétel feltételei
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEDD VÁLLALKOZÁSODAT ELÉRHETŐVÉ

Vállalkozásod életében kiemelkedően fontos az online jelenlét. Legyél elérhető az interneten potenciális ügyfeleid számára és fedd le a tevékenységedhez kapcsolódó piacot. Céljaidnak és igényeidnek megfelelő honlapot készítjük el számodra.

Kapcsolódj Te is a globális piachoz

Neked is mint minden vállalkozás tulajdonosának elsődleges célja, hogy az elsők közt szerepeljen a keresési találatokban, illetve, hogy a közösségi média platformok megfelelő helyen jelenítsék meg hirdetésedet. Első lépés, hogy ez kiválóan működjön egy SEO és technikai szempontból tökéletesen felépített honlap, mely meglapozza hirdetéseid sikerét.

Szerezzen honlapod új ügyfeleket

Egy profi weboldal folyamatos bevételt és növekvő ügyfélszámot garantál, de tudjuk mindannyian, hogy egy honlapot karban is kell tartani. Mi ezt is leegyszerűsítjük számodra! Új vagy felújított honlapodhoz biztosítunk egy egyszerű, könnyen kezelhető vizuális felületet, melyet rövid idő alatt megtanulhatsz kezelni és bármikor, bárhol frissítheted weboldalad tartalmát, hogy az oldalon megtalálható információk mindig naprakészek legyenek.

Legyen a Te honlapod is biztonságos

Manapság nem lehet elég gondot fordítani a biztonság kérdésére így mi is folyamatosan fejlesztünk és odafigyelünk az adatbiztonságra mint elsődleges tényezőre.